Incorrect login or password
ระเบิดอเมซอนแห่งเอเซีย The Amazon Of Asia – Laos

ระเบิดอเมซอนแห่งเอเซีย The Amazon Of Asia – Laos

The Mekong River is already being put to serious economic use by the Chinese, and now the Lao people are determined to do the same. But can it really pull the nation out of poverty, and at what cost? 

1468 วัน ago Read More
ชาวสะเอียบนับพัน แห่ร่วมเผาหุ่น “ปลอดประสพ” ขึ้นป้ายผู้มีส่วนได้เสียอย่าเข้าพื้นที่

ชาวสะเอียบนับพัน แห่ร่วมเผาหุ่น “ปลอดประสพ” ขึ้นป้ายผู้มีส่วนได้เสียอย่าเข้าพื้นที่

ชาวตำบลสะเอียบ ลูกหลานและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แห่ร่วมพิธีเผาหุ่น ปลอดประสพนับพัน  เผาพริกเผาเลือแช่ง เตือนผู้ได้-เสียอย่าเสียเข้าพื้นที่ไม่รับรองความปลอดภัย เสนอรัฐจัดการลำน้ำยม 77  สาขา

1644 วัน ago Read More
ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบประกาศไม่ขอรับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  เหตุต้องลงชื่อลายเซ็นและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หวั่นรัฐฉวยโอกาสนำไปสวมสิทธิ์ชาวบ้านเห็นด้วยสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ยมบนยมล่าง

1607 วัน ago Read More
สืบชะตาแม่น้ำยม แก่งเสือเต้น

สืบชะตาแม่น้ำยม แก่งเสือเต้น

พิธี บวชป่าสักทอง สืบชะตาแม่น้ำยม ประจำปี 2554 ที่ ผาอิง ดงสักงาม ป่าสักทอง แก่งเสือเต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

1772 วัน ago 0 Read More
เครือข่ายลุ่มน้ำเหนือเสนอรัฐ มองการจัดการน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำยมแทน แก่งเสือเต้น  แนะรัฐอย่าทำหูทวนลม

เครือข่ายลุ่มน้ำเหนือเสนอรัฐ มองการจัดการน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำยมแทน แก่งเสือเต้น แนะรัฐอย่าทำหูทวนลม

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย จากพายุ เมื่อกลางเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสของการผลักดันให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในลุ่มน้ำยม ซึ่งเป็นลุ่มน้ำเดียวที่ยังไม่มีเขื่อนขวางกั้น เพื่อคุมน้ำจากตอนบนของลุ่มน้ำยมและแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ในฐานะประธานกบอ. เป็นผู้สนับสนุนว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นจะป้องกันปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำยมภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท

1627 วัน ago Read More
ทต.แม่กา ผุดไอเดีย ใช้พิธี “เลี้ยงผีฝาย”สร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า

ทต.แม่กา ผุดไอเดีย ใช้พิธี “เลี้ยงผีฝาย”สร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า

        นายประพันธ์ เทียนวิหาร  นายกเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  เผยว่า ปัจจุบันป่าหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยาถูกบุกรุกจากคนในชุมชนมากถึง 30% จากพื้นที่ป่าทั้งหมดของพะเยา  โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง  เช่น ข้าวโพดและยางพารา  ป่าที่สำคัญหลายแห่งเสื่อมโทรมมาก  หนึ่งตัวอย่างคือ  ป่าแม่ต๋ำ บริเวณดอยหลวงพะเยา  ซึ่งถือเป็นป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา  ปัจจุบันมีทั้งกลุ่มคนเมืองและชนเผ่า  แผ้วถางเพื่อลงกล้ายางพารากันมาก  กลายเป็นภูเยาหลังหวะ จึงเกิดความคิด ชักชวนให้ผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีทั้งหมด 13 พื้นที่  นำกิจกรรมการเลี้ยงผีฝาย  ที่ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาที่มีพื้นที่ป่ามักจะทำเป็นประเพณีกันอยู่แล้ว โดยจะเริ่มเดินสายเข้าร่วมกับกิจกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ำทุกชุมชนในพะเยา ซึ่งถือเป็นการให้กำลังใจคนในชุมชนในการดูแลป่าและรักษาประเพณีในการจัดการน้ำอีกทางหนึ่ง “ผู้นำท้องถิ่นจะได้เข้าไปสัมพันธ์กับชุมชนและ  ได้รู้เรื่องราว  ความสำคัญของการพิธีเลี้ยงผีฝาย  ซึ่งเป็นกลวิธีของบรรพบุรุษในการรักษาน้ำและป่า  ทั้งนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์ป่าร่วมกันในชุมชน  ซึ่งถือเป็นการน้ำหลักประเพณีและศาสนา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น” นายกเทศบาลตำบลแม่กา  กล่าว  

1682 วัน ago 0 Read More

ลุ่มน้ำยม

ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบประกาศไม่ขอรับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  เหตุต้องลงชื่อลายเซ็นและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หวั่นรัฐฉวยโอกาสนำไปสวมสิทธิ์ชาวบ้านเห็นด้วยสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ยมบนยมล่าง

1607 วัน ago Read More

ลุ่มน้ำอิง

13 ท้องถิ่นพะเยา ระดมสมองจัดการป่าต้นน้ำ  เสนอจัดสรรงบ 3.5 แสนล้านลงท้องถิ่น สร้างรูปธรรมน้ำสาขา

13 ท้องถิ่นพะเยา ระดมสมองจัดการป่าต้นน้ำ เสนอจัดสรรงบ 3.5 แสนล้านลงท้องถิ่น สร้างรูปธรรมน้ำสาขา

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 55  ประชุมเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา  ได้มีการประชุมหาแนวทางจัดการกับกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาและร่วมเสนอแผนการฟื้นฟูดิน  น้ำ  ป่า เสนอขอมีส่วนร่วมบริหารเงินกู้ 3.5 แสนล้านของรัฐบาล เพื่อนำมาบริหารจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำและป่าไม้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งมี นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่นเป็นประธานที่ประชุมโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมประมาณ 20คน ทั้งนี้  ข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้  คือ  จะมีเวทีจัดทำแผนของเครือข่ายฯ ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย  โดยมีการประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะทำแผน ใน ๓ ระดับ คือ 1.แผนระดับชุมชน (ทำปฏิทินชุมชน) แผนระดับเครือข่ายฯ  และแผนระดับนโยบายเป็นเวทียุทธศาสตร์ด้านการจัดการป่า และคุณภาพน้ำ ตำบลละ ๓ คน โดยมีนายกฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม  เพื่อนำเสนอแผนงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล [...]

1682 วัน ago 1 Read More
ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบ จ.แพร่ ไม่รับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ หวั่นถูกนำลายเซ็น/เลขบัตร ปชช.สวมสิทธ์ยอมรับแก่งเสือเต้น

ชาวสะเอียบประกาศไม่ขอรับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐ  เหตุต้องลงชื่อลายเซ็นและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หวั่นรัฐฉวยโอกาสนำไปสวมสิทธิ์ชาวบ้านเห็นด้วยสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ยมบนยมล่าง

อิตาเลี่ยน-ไทย,  ปัญญา คอนซัลแตนท์   สังเวยมติชาวสะเอียบ ชาวบ้านฮือไล่ออกนอกพื้นที่สร้างแก่งเสือเต้น

อิตาเลี่ยน-ไทย, ปัญญา คอนซัลแตนท์ สังเวยมติชาวสะเอียบ ชาวบ้านฮือไล่ออกนอกพื้นที่สร้างแก่งเสือเต้น

             2 บริษัทที่ปรึกษาก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ถูกชาวสะเอียบนับร้อยเชิญตัวออกนอกพื้นที่ตำบลสะเอียบ พื้นที่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เหตุฝ่าฝืนคำเตือนชาวบ้าน  อ้างหาข้อมูลป่า,เยี่ยมญาติในพื้นที่

คำประกาศ สะเอียบเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

คำประกาศ สะเอียบเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

คำประกาศ สะเอียบเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วม ยืนหยัด ต่อสู้ ปกป้องป่าสักทอง และชุมชนหยุดสร้างเขื่อนใหม่ แก้ไขปัญหาเขื่อนเก่า เร่งแก้ไขปัญหาคนจน……………………………………

ชาวสะเอียบนับพัน แห่ร่วมเผาหุ่น “ปลอดประสพ” ขึ้นป้ายผู้มีส่วนได้เสียอย่าเข้าพื้นที่

ชาวสะเอียบนับพัน แห่ร่วมเผาหุ่น “ปลอดประสพ” ขึ้นป้ายผู้มีส่วนได้เสียอย่าเข้าพื้นที่

ชาวตำบลสะเอียบ ลูกหลานและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แห่ร่วมพิธีเผาหุ่น ปลอดประสพนับพัน  เผาพริกเผาเลือแช่ง เตือนผู้ได้-เสียอย่าเสียเข้าพื้นที่ไม่รับรองความปลอดภัย เสนอรัฐจัดการลำน้ำยม 77  สาขา

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่าแพร่ แถลงการณ์ เชิญร่วมงานศพ “ปลอด ประสพ”

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่าแพร่ แถลงการณ์ เชิญร่วมงานศพ “ปลอด ประสพ”

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า  สะเอียบ แพร่  ออกแถลงการณ์เชิญประชาชนที่ไม่เอาเขื่อนแก่งเสือเต้นและรักษ์ธรรมชาติทั่วประเทศ ร่วมไว้อาลัย และ ร่วมพิธีเผาหุ่น รมต.ปอด ปะศพ ในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน

“แก่งเสือเต้น”

“แก่งเสือเต้น”

“แก่งเสือเต้น” วิมล ไทรนิ่มนวล ถูกใจหน้านี้ · 15 ชั่วโมงที่แล้ว โพสต์ครั้งที่ ๒. “แก่งเสือเต้น” ………………………………………….. แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจเต้น เขาเล็งเห็น เต้นใน หัวใจป่า จะแล่เนื้อ เถือหนัง ตั้งราคา เอาเขื่อนเข้า เข่นฆ่า ให้คามือ แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจเต้น วาระเร้น เซ่นด้วยป่า ใครอย่าหือ รัฐบาล เลือกตั้ง ดังระบือ จึงเข้าถือ อาญาสิทธิ์ คิดโครงการ จะกี่เสียง กี่สิทธิ์ วอนคิดใหม่ ให้เปิดใจ ฟังความ นิยามขาน แก่งเสือเต้น ค่าเป็น เช่นบำนาญ ให้ลูกหลาน ได้สดับ ทรัพย์แผ่นดิน แต่กี่สิทธิ์ กี่เสียง ก็เพียงขลุ่ย [...]

แฉ!ตัวเลขปริมาณน้ำมัดคอ กบอ. และรัฐมนตรีดันเขื่อน

แฉ!ตัวเลขปริมาณน้ำมัดคอ กบอ. และรัฐมนตรีดันเขื่อน

เครือข่ายลุ่มน้ำยม แฉที่มาที่ไปน้ำท่วมสุโขทัย จากเหตุการณ์น้ำยมผุดทะลุกำแพงแนวกั้นน้ำของจังหวัดสุโขทัย ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัยที่ผ่านมา ได้มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาผลักดันให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ที่ อ.สอง จ.แพร่ รวมทั้งเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นำโดย ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตนายกรัฐมนตรีนายบรรหาร ศิลปอาชา เห็นว่าต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพ ตามมาด้วย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร มือขวาของนายบรรหารเห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งตัดสินใจ จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือจะสร้างเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่างดี ขณะที่ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข จะผลักดันเขื่อนแก่งเสือเต้นเข้า ครม.ในอาทิตย์หน้า ส่วนประธาน กบอ.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็จะผลักดันให้รัฐบาลตัดสินใจสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยมให้ได้ เพราะลุ่มน้ำยมเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ ข้อมูลเบื้องต้น ลุ่มน้ำยม กำเนิดแม่น้ำยม ต้นกำเนิดแม่น้ำยม มาจากแม่น้ำ 2 สายหลัก คือแม่น้ำงิม และแม่น้ำควร ซึ่งแม่น้ำทั้ง 2 [...]

ปลอดประสพมั่วนิ่มไม่ดูข้อมูลลุ่มน้ำทั้งระบบ

ปลอดประสพมั่วนิ่มไม่ดูข้อมูลลุ่มน้ำทั้งระบบ

เหตุการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองสุโขทัยในขณะนี้ทำให้นายปรอดประสพ ในถานะประธาน กบอ. ออกมากล่าวถึงความจำเป็นของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อคุมน้ำจากตอนบนของลุ่มน้ำยมและแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย เพราะแม่น้ำยมยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่คุมการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งโครงการแก่งเสือเต้นอยู่ในแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวของรัฐบาล ภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท